Pokojne príď v oblečení, v ktorom sa cítiš dobre, napríklad v pohodlnom neformálnom oblečení. Budeš najmenej hodinu tancovať, nech Ti teda je pri tanci príjemne. Na škodu nebude ani náhradné tričko, prípadne uterák. Časom prídeš na to, v čom sa Ti najlepšie tancuje.