Pre nás je najideálnejšie, keď na kurz prídete vo dvojici, ale dvere majú otvorené aj jednotlivci. O salsu prejavujú záujem rovnako muži aj ženy, preto sa neboj prísť ani sám/sama. Koncepcia výuky, počas ktorej sa tanečníci striedajú, umožňuje, aby si si dostatočne zatancoval/a a nič Ti neušlo. No neboj sa zavolať známeho alebo kamaráta opačného pohlavia 🙂