Salsa je pre všetky vekové kategórie a preto naše kurzy nie sú vekovo obmedzené.