Úrovne salsy – kritériá na postup z jednej salsa úrovne do ďalšej

Celosvetové delenie úrovní salsy

V niektorých prípadoch inštruktori ešte delenie upresňujú napríklad, že okrem začiatočníkov v salse majú ešte tzv. pokračujúcich začiatočníkov alebo „zlepšovateľov“ (po anglicky improvers). Tiež medzi mierne pokročilými a pokročilými sa vkladá ďalšia úroveň v slovenčine by som to nazval stredne pokročilí (v angličtine – upper intermediate). V tomto salsa nemá presne dané pravidlá. Každý inštruktor si to upravuje podľa seba.

Naša salsa v Žiline a Martine používa osnovy, ktoré vymyslel svetoznámy tanečný učiteľ Fernando Sosa a upravil náš inštruktor Stevie.

Úrovne salsy používané pre salsakurzy.sk

 • Začiatočníci – salsa prípravka, Level 1, Level 2, Level 3
 • Mierne pokročilí – Level 4, Level 5, Level 6
 • Pokročilí – Level 7, Level 8, Level 9

Postup do vyššej úrovne je na základe odporúčania inštruktora pri splnení vopred stanovených kritérií.

Salsa kurzy - úrovne salsy

Čo treba na postup zo salsa prípravky do levelu 1

Jediným kritériom na postup z prípravky na salsový level 1 je:

Zvládnutý základný krok v rytme

Salsa postup z levelu 1 do levelu 2

Na postup z levelu 1  do levelu 2 treba mať zvládnuté:

 • základné kroky salsy – mambo, kukarača, kuba
 • prevedenie z ľavej strany (cross body lead, dile que no)
 • prevedenie z pravej strany (reverse cross body lead, dile que si)
 • otočka partnerky aj partnera doprava (right turn, vuelta a la derecha)
 • otočka partnerky aj partnera doľava (left turn, vuelta a la izquierda)

Salsa prvky pre postup z levelu 2 do levelu 3

Na postup z levelu 2  do levelu 3 treba mať zvládnuté:

 • všetko z predchádzajúcich úrovní
 • prevedenie poza chrbát – paseala
 • 35 – treinta y cinco
 • 70 – setenta
 • policajti zlodeji alias sombrero
 • padák – paracaídas
 • polovičný motýľ – media mariposa

Salsový postup z levelu 3 do levelu 4

Na postup z levelu 3  do levelu 4 treba mať zvládnuté:

 • všetko z predchádzajúcich salsa úrovní
 • zakladačky – caricias
 • pravoľavá otočka
 • koordinácia rúk, sosa style uno y uno
 • celý motýľ – mariposa completa
 • progresívne otočky doprava a doľava – technika ramena
 • copa, in&out, peek a boo