Najjednoduchšie bude, keď sa prihlásiš priamo na našej webovej stránke cez prihlášku podľa toho, či chceš tancovať salsu v Martine alebo salsu v Žiline. Prihláška by mala obsahovať Tvoje celé meno, e-mail, tel. číslo a samozrejme informáciu o akú úroveň kurzu máš záujem. V prípade, že neprídeš sama/sám, aj meno partnera alebo partnerky.